Рекомендуємо, 2020

Вибір Редакції

Визначення Судова психологія

Що таке судова психологія:

Судова психологія - це сфера психології, яка, доповнюючи правові знання, застосовується в судовій системі і в поліції, щоб сприяти вирішенню справ.

Судова психологія використовує знання та техніку психології для відстеження профілів сторін, які беруть участь у процесі або розслідуванні, з метою перевірки їх мотивів, намірів або будь-якого іншого елементу, який сприяє справі.

Оскільки вона є підрозділом психології, професіонал повинен мати вищу освіту в цій області та подальшу спеціалізацію, оскільки судова психологія має свої власні організації, навчання та дослідження.

Варто зазначити, що, як і всі професії, пов'язані з Законом, його атрибути, вимоги та характеристики можуть змінюватись відповідно до правової системи кожної країни. У Бразилії, наприклад, психологів досі не є звичайним для ексклюзивного користування територією, а для надання такого виду послуг у разі потреби.

Судової психології також можна назвати юридичною психологією, хоча деякі автори вважають останню більш всеосяжною.

Важливість судової психології

Підвищення судової психології як інструментів і методів психології. Важливими результатами цієї еволюції є:

  • більш ефективне застосування в судовій системі та у поліцейських розслідуваннях;
  • гуманізація залучених сторін;
  • звернення і судові рішення все більше підганяли відповідно до справи і, отже, справедливіше .

У випадках, коли це доречно, криміналістична психологія працює як допомога правосуддя, тому судові психологи діють абсолютно неупереджено, і їхні думки завжди повинні бути об'єктивними, тобто вони можуть прихильнити обидві сторони.

Приклади застосування судової психології

Наведені нижче приклади не є єдиними ситуаціями, в яких застосовується судова психологія. Незалежно від предмету справи (обговорюється право) сторони мають право вимагати технічного висновку психолога.

Крім того, суддя має повну свободу призначати психолога для того, щоб діяти у справі, коли він вважає, що має відношення до справи. Однак найбільш поширені випадки застосування судової психології пов'язані:

до психічного стану підсудних у кримінальному провадженні

У випадках, коли стверджується невдача відповідача, необхідно оцінити його відповідальність (здатність бути притягнутою до відповідальності). Для цього судова психологія аналізує психологічний профіль підсудного, щоб визначити, якою мірою він має розпізнавання своїх дій. У цих випадках технічний звіт має вирішальне значення для визначення пропозиції.

на опіку недієздатного

У судових спорах для вирішення питання про опікунство недієздатного, судовий психолог оцінює психологічний профіль усіх залучених сторін, щоб дати висновок про те, хто повинен піклуватися про особу.

ризику насильства

У випадках, коли передбачається ризик насильства (часто вітчизняного), судовий психолог оцінює потенційну жертву, потенційного агресора та можливих свідків для підготовки рішення, яке допомагає судді у прийнятті рішення.

до посередництва

У тих випадках, коли є можливості для узгодження, судовий психолог може допомогти сторонам знайти спільні інтереси та припинити суперечку.

Популярні Категорії

Top