Рекомендуємо, 2020

Вибір Редакції

Визначення Категоричний імператив

Що таке категоричний імператив:

Категоричний імператив - це концепція філософії, розроблена філософом Іммануїлом Кант, який стверджує, що кожна людина повинна діяти відповідно до моральних принципів.

Іммануїл Кант

Для Канта обов'язковим є будь-який план, який свідчить про те, що дана дія повинна бути реалізована, що підлягає аналізу.

Концепція імперативу аналізує мотивацію, яка приводить людину до дій у різних життєвих ситуаціях.

Різні кантовські імперативи

Іммануїл Кант розділив поняття імператив на дві нитки: категоричний імперативний і гіпотетичний імператив .

Категоричний імператив

Ключовим поняттям категоричного імперативу є почуття моралі, принципів і поваги.

Будь-яка і вся дія, реалізована на практиці, враховує не тільки мету, яку вона ставить, але й спосіб досягнення цієї мети.

Крім того, що є основою для того, щоб ніхто не постраждав, важливо, щоб поведінка тих, хто здійснює дію, мала внутрішню моральну увагу, яка не залежить від покарання або будь-якого іншого виду травми.

Категоричний імператив вважає, що люди повинні діяти відповідно до того, що вони хотіли б бачити як універсальний закон, тобто не повинні робити іншим те, чого вони не хотіли б робити з ними. Завдяки цьому поняттю права категоричний імператив також був визначений як універсальний імператив .

Приклад категоричного імперативу

Не їздити на великій швидкості .

Зауважимо, що в вищезазначеному реченні моральна свідомість людини, яка висловлює цю фразу, знає, що не керуючи високою швидкістю, це обов'язок; є способом не ризикувати своїм життям, а не життям інших, це відповідальність перед собою і ближнім.

Тільки цього достатньо для того, щоб дія, що не рухається на високій швидкості, була реалізована на практиці. Зауважте, що немає жодного занепокоєння щодо покарання, яке може бути застосовано, якщо цей обов'язок не буде виконано.

Незалежно від покарання, мотивацією до дії є моральне занепокоєння, а не страх перед можливим штрафу.

Важливість категоричного імперативу

Концепція категоричного імперативу має велике значення в ідеалі гармонійного життя в суспільстві, оскільки вона захищає, що всі люди ведуть себе етично і морально і діють, не завдаючи шкоди або використовуючи інші.

Філософія категоричного імперативу проповідує, що це треба реалізувати для справи совісті та морального обов'язку, а не через страх отримати покарання, якщо хтось є таким, що суперечить тому, що вважається правильним.

Найбільшою перевагою впровадження цієї філософії в життя є мирне соціальне співіснування, оскільки максима повсякденного життя - це не робити з іншими те, чого не потрібно робити собі.

Гіпотетичний імператив

Гіпотетичний імператив є абсолютно протилежною концепцією до категоричного імперативу.

Центральна ідея категоричного імперативу полягає у дотриманні ідеї як способу досягнення певної мети. Існує прямий зв'язок між дією і ціллю, тобто для досягнення х, і це має бути зроблено.

Цей імператив називається гіпотетичним, тому що дії, необхідні для досягнення кінця, можуть або не можуть бути застосовані на практиці, залежно від волі та схильностей того, хто в кінцевому підсумку буде його використовувати.

Однак не важливо, чи відповідає ця мета принципам моралі та етики. Основна увага полягає в тому, щоб мати мету і діяти таким чином, що переможе вас, незалежно від обставин і всього іншого.

Приклад гіпотетичного імперативу

Якщо ви не хочете платити штраф, не їжте на великій швидкості.

Зверніть увагу, що у вищезазначеному реченні головне занепокоєння особи полягає в невиплаті штрафу.

Моральної турботи про власну цілісність або фізичну цілісність не існує. Те, що робить його «обережним», - це гіпотеза арешту, а не почуття відповідальності.

Дізнайтеся більше про імператив.

Кантіанські принципи

Згідно Канта, моральність людини не залежить або не пов'язана з досвідом, який він переживає, тобто є здатністю, яка вже народилася з людиною; є вродженим.

Таким чином, всі люди здатні відрізнити те, що є правильним від неправильного.

Кантианська етика цілком обгрунтована в категоричному імперативі.

Кантанська мораль не мириться з позиціями і діями, мотивованими інтересами, оскільки вона ґрунтується на обов'язку діяти морально.

Дізнайтеся більше про мораль і етику.

Цікаво про Іммануїла Канта

Батько Канта, як відомо, був людиною, яка проповідувала правду понад усе.

З його принципів етики і моралі можна усвідомити, що на Канта безпосередньо вплинув етичний жорсткість його батька.

Сам філософ навіть висловив через своє письмо, що в будинку батька ніколи не було місця для чогось, що б протистояло пристойності і правдивості.

Популярні Категорії

Top