Рекомендуємо, 2020

Вибір Редакції

Визначення Азимут

Який азимут:

Азимут є мірою горизонтального напрямку, визначеної в градусах . Азимут означає шлях на арабській мові і широко використовується в астрономії, топографії, техніці тощо. По азимуту напрямок відповідає півночі, і збільшується відповідно до правої сторони годинника.

Існують три типи азимута, магнітний азимут, який позначається компасом, широко використовується в навігації і астрономії, що є однією з горизонтальних координат, географічним азимутом, що вимірюється по відношенню до Північного полюса, і відображенням азимута, який є вимірюється від напрямку вертикальних ліній на графіку. В машинобудуванні азимут широко використовується в топографії, для вимірювання відстаней, точок і т.д.

Вимірювання азимута можуть становити від 0 ° до 360 °, а вимірювання виконуються в квадрантах за годинниковою стрілкою. Існують чотири квадранти, кожен з яких має іншу міру.

Як розрахувати азимут

1. Відділіть координати xA і yA від точки A

2. Розділити координати xB і yB з точки B.

3. Зробити C = xB-xA

4. Зробити D = yB-yA

5. Коли ви ділите C на D, ви маєте заголовок від A до B.

6. Якщо C> 0 і D> 0, то азимут від A до B дорівнює Rumo;

7. Якщо C> 0 і Y <0, то азимут становить 180 градусів мінус заголовок.

Популярні Категорії

Top